Thiết bị khách sạn là dòng sản phẩm công tắc, ổ cắm cao cấp AvatarOn với mặt che đa dạng có thể thay đổi dễ dàng, sẵn sàng đáp ứng bất cứ nhu cầu sáng tạo và cá nhân hóa trong việc trang trí nội thất. Ngoài ra chúng tôi nhận thi công các hệ thống mạng LAN văn phòng, các giải pháp hệ thống, cung cấp các sản phẩm từ trung bình đến cao cấp như switch Cisco, ...Nhận mọi công trình hệ thống mạng LAN từ giải pháp đến thi công