Phiến đấu dây điện thoại dùng cho đấu nối tủ điện thoại, đây là cầu đấu chuyển tiếp tín hiệu điện thoại để dễ dàng quản lý và phân phối tín hiệu được sử dụng trong các hộp đấu nối để phân phối các đường cáp tổng đài tới các thuê bao hoặc đấu nối cáp-cáp trong các tủ đấu chéo. Trong một số trường hợp phiến được dùng ngày tại các đài trạm
Phiến chống sét hay gọi là phiến bảo an: dùng cắt lọc sét khi đi qua hệ thống phiến điện thoại, phiến này được cắm trực tiếp trên phiến đấu dây để cắt các tia sét đi qua