CommScope xin thông báo về việc thay đổi quy cách bao bì và tem nhãn của các sản phẩm cáp đồng xoắn đôi thương hiệu NETCONNECT (trước đây là AMP NETCONNECT và ADC  KRONE). Việc thay đổi này nhằm chuẩn hóa bộ nhận diện thương hiệu của các dòng sản phẩm CAT5e và CAT6 của CommScope, chất lượng và hiệu suất của các sản phẩm sẽ không thay đổi.

 

Từ tháng 5/2020, sản phẩm cáp với bao bì mới sẽ xuất hiện tại thị trường Việt Nam, với các thay đổi trên một số sản phẩm thong dụng tại thị trường Việt Nam như sau:

Cat 5e CM (Part 6-219590-2)

Mẫu thùng mới

Cat 6 CM (Part 1427254-6&1427071-6)

Mẫu thùng mới

 

    Cat 5e LSZH (Part 57538-2)

Mẫu thùng mới

Cat 6 LSZH (Part 1427070-2)

Mẫu thùng mới

 

Màu của vỏ cáp sẽ thay đổi tương đối so với trước đây, tuân theo bảng màu chuẩn của CommScope toàn cầu. 

Thông tin mô tả và thông tin chi tiết in trên vỏ cáp sẽ được thay đổi như sau:

 

 1. Dòng sản phẩm cáp đồng Category 5e: CS24

 

Thông tin chi tiết in trên vỏ cáp

COMMSCOPE X CS24CM CAT5E E98256 4/24 U/UTP C(UL)US CM 75C YYWW XXXX-XXX XXXXX FT (XXXX.X M)

 

Mã sản phẩm

Mô tả mới

6-219590-2

CS24CM WHT C5E 4/24 U/UTP CPK 305M

884024914/10

CS24 GRAY CM UTP CPK

57538-2

CS24Z1 WHT C5E 4/24 U/UTP CPK 305M

219413-2

CS24CM WHT C5E 4/24 F/UTP RIB 305M

 

       Trong đó:

 • CS24 là dòng sản phẩm Category 5e
 • WHT (White) Trắng, BLU (Blue) Xanhdương, GRY (Grey) Xám
 • 4/24: 4 đôi/24AWG; 4/23: 4 đôi/23AWG
 • CM là vỏ cáp chống cháy phân loại CM, hoặc Z là vỏ cáp chống cháy LSZH
 • CPK (CommPak) 305M là thùng loại CommPak (Pull Box) cáp cuộn trong thùng dài 305 mét

 

 1. Dòng sản phẩm cáp đồng Category 6 23AWG: CS31

 

Thông tin chi tiết in trênvỏcáp

COMMSCOPE X NETCONNECT CS31CM CAT6 E98256 4/23 U/UTP C(UL)US CM 75C YYWW XXXX-XXX XXXXX FT (XXXX.X M)

 

 

Mã sản phẩm

Mô tả mới

1427254-6

CS31CM BLU C6 4/23 U/UTP RIB 305M

 

       Trong đó:

 • CS31 là dòng sản phẩm Category 6 23AWG
 • WHT (White) Trắng, BLU (Blue) Xanhdương, GRY (Grey) Xám
 • 4/23: 4 đôi/23AWG
 • CM là vỏ cáp chống cháy phân loại CM, hoặc Z là vỏ cáp chống cháy LSZH
 • RIB (Reel-in-box) 305M là thùng có cuôn cáp nhựa bên trong, cáp độ dài 305 mét

 

 1. Dòng sản phẩm cáp đồng Category 6 24AWG: CS30

 

Thông tin chi tiết in trênvỏcáp

COMMSCOPE X NETCONNECT CS30CM CAT6 E98256 4/24 U/UTP C(UL)US CM 75C YYWW XXXX-XXX  XXXXX FT (XXXX.X M)

 

 

Mã sản phẩm

Mô tả mới

1427071-6

CS30CM BLU C6 4/24 U/UTP RIB 305M

1427070-2

CS30Z1 WHT C6 4/24 U/UTP RIB 305M

1427071-4

CS30CM GRY C6 4/24 U/UTP RIB 305M

 

       Trong đó:

 • CS30 là dòng sảnphẩm Category 6 24AWG
 • WHT (White) Trắng, BLU (Blue) Xanh dương, GRY (Grey) Xám
 • 4/24: 4 đôi/24AWG
 • CM là vỏ cáp chống cháy phân loại CM, hoặc Z là vỏ cáp chống cháy LSZH
 • RIB (Reel-in-box) 305M là thùng có cuôn cáp nhựa bên trong, cáp độ dài 305 mét

 

 1. Dòng sản phẩm cáp đồng Category 6A F/UTP

 

Thông tin chi tiết in trên vỏ cáp

COMMSCOPE KNETCONNECT CS44Z1 CAT6A 4/23F/UTP LSZH IEC331-1XXYYMMMXXXXX FT (XXXX.X M)

 

 

Mã sản phẩm

Mô tả mới

884024508/10

CS44Z1 WHT C6A 4/23 F/UTP RL 305M

 

       Trong đó:

 • CS44 là dòng sản phẩm Category 6A 23AWG
 • Z là vỏ cáp chống cháy LSZH, R là vỏ cáp chống cháy loại CMR non-plenum
 • WHT (White) Trắng, BLU (Blue) Xanh dương, GRY (Grey) Xám
 • 4/23: 4 đôi/23AWG
 • RL 305M là cáp cuốn trong cuộn gỗ độ dài 305 mét

 

 1. Dòng sản phẩm cáp đồng Category 6A U/UTP

 

Thông tin chi tiết in trên vỏ cáp

COMMSCOPE C CS41Z1 CAT6A 4/24 U/UTP IEC331-1 75C – ETL VERIFIED MADE IN CHINAWEBTRAKTMYYWWXXXX-XXX  XXXXX FT (XXXX.X M)

 

 

Mã sản phẩm

Mô tả mới

884049604/10

CS41Z1 WHT C6A 4/24 U/UTP RL 305M

884036104/10

CS44Z3 WHT C6A 4/23 U/UTP RL 305M

884019304/10

CS44R GRY C6A 4/23 U/UTP RL 1KFT


       Trongđó:

 • CS41 là dòng sản phẩm Category 6A 24AWG, CS44 là dòng sản phẩm Category 6A 23AWG
 • Z là vỏ cáp chống cháy LSZH, R là vỏ cáp chống cháy loại CMR non-plenum
 • WHT (White) Trắng, BLU (Blue) Xanh dương, GRY (Grey) Xám
 • 4/24: 4 đôi/24AWG; 4/23: 4 đôi/23AWG
 • RL 305M là cáp cuốn trong cuộn gỗ độ dài 305 mét

 

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VIỄN THÔNG 3C

Địa chỉ: Số 2/68 Trần Quang Diệu , Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

Tel: (024) 3537 9388 - Fax: (024) 3537 9389

Email:  info@3ctelecom.com.vn