Máng nhựa, ống nhựa, máng ghen luồn dây điện có nắp.

3C Telecom cung cấp các loại máng ghen, ống nhựa, ống luồn dây điện, phụ kiện, ghen bán nguyệt dùng để đi dây thi công dây điện, cáp mạng cho các công trình, dự án.