Thi công "Hạ ngầm cáp quang - Bệnh viện Việt Đức"

Xem thêm các dự án mà triển khai với Việt Đức:

Đây là gói thầu triển khai để hạ toàn bộ hệ thống các tuyến cáp quang của Bệnh Viện - nhằm mục đích tối ưu hóa sử dụng và thẩm mỹ cho Bệnh Viện.

Việc sử dụng loại cáp quang dưới cống ngầm với lõi cáp 24 và 48 FO để đảm bảo lưu thông đầy đủ cho quá trình hoạt động tần suất cao. Loại cáp được sử dụng là sản phẩm chính hãng do AMP sản xuất tiêu chuẩn Multi mode và Single mode mang đến sự an tâm trong quá trình sử dụng.

Sơ đồ thi công hệ thống cáp quang

Thi công "Hạ ngầm cáp quang - Bệnh viện Việt Đức"